Wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z odwodnieniem

18 lipca 2018

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z odwodnieniem i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Górniczej 2-6, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski.”