Wykonanie remontu schodów znajdujących się przy budynku na ul. Aptecznej 3 w Wodzisławiu Śląskim

10 września 2018

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „ Wykonanie remontu schodów znajdujących się przy budynku na ul. Aptecznej 3 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”