Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

05 marca 2019

Szanowni Mieszkańcy!!! Co roku w Państwa mieszkaniach przeprowadzane są kontrole kominiarskie, które mają na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego użytkowania lokali. Każdorazowo z kontroli wystawiany jest protokół, który może (w przypadku wystąpienia nieprawidłowości) zawierać odpowiednie zalecenia.

Niestety z przykrością stwierdzamy, że duża część mieszkańców ignoruje wykonanie koniecznych zaleceń kominiarskich, narażając nie tylko siebie, ale także inne osoby przebywające w budynku na poważne niebezpieczeństwo.

Najczęściej spotykanymi przyczynami nieprawidłowej pracy wentylacji w lokalach jest:

  • Brak napływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz (min. 120 m³/h)
  • Zbyt małe otwory nawiewne w drzwiach łazienkowych (min. 220 cm²)
  • Zbyt małe kratki wentylacyjne w kanałach kominowych
  • Zamontowane wentylatory mechaniczne w kratkach wentylacyjnych, niedrożne siateczki oraz żaluzje w kratkach
  • Zaniżenie kubatury pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie grzewcze (obniżanie sufitów, zabudowa wnęk).

W przypadku, gdy dochodzi do pojawienia się zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje zatrucia spada na osobę, która swoimi działaniami lub ich zaniechaniem spowodowała zakłócenia w działaniu wentylacji. Przez działania zaniechane należy rozumieć także niewykonywanie zaleceń kominiarskich.

Dlatego zwracamy sie z prośbą o poważne potraktowanie wszelkich zaleceń kominiarskich!