zapraszamy do złożenia oferty cenowej na transport wartości pieniężnych i ochronę transportu wartości pieniężnych!

15 listopada 2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka z o.o. w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport wartości pieniężnych i ochronę transportu wartości pieniężnych.

  1. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 roku do 31.12.2020 r.
  2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
  3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest transport wartości pieniężnych i ochrona transportu wartości pieniężnych w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, który będzie odbywał się w dni robocze …DOMARO      Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim:

- godz. 14:15 od poniedziałku do środy,

- godz. 15:45 w czwartki.

- godz. 12:15 w piątki.

Na trasie z kasy Administracji nr 3 przy ul. Górniczej 32, poprzez kasę Administracji nr 2 przy ul.Kubsza 15, do kasy Administracji nr 1 przy ul. Tysiąclecia 1 A, następnie do Banku PEKAO S.A Filia w Wodzisławiu śl. oś. XXX – lecia paw. 62.

Pobór ochranianych wartości pieniężnych odbywał się będzie w kasach Administracji Domaro             Sp. z o.o. w bezpiecznej kopercie za odpowiednim potwierdzeniem odbioru wartości znajdującej się       w kopercie.

Wszelkich informacji udziela Iwona Rychlik, telefon: 32 455 30 37 wew. 21

  1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

  1. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć od 15.11.2019 – 29.11.2019 r. do godziny 11:00.
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2 44-300 Wodzisław Śl.

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@domaro.com.pl

7. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani.

Do pobrania