Zgłaszanie utrudnień i awarii związanych z dostawą ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ...Domaro

Informacja - Zdjęcie Poglądowe

Informacja - Zdjęcie Poglądowe

Szanowni Państwo
Informujemy, że wszelkie utrudnienia i awarie związane z dostawą ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ...Domaro spółka z o.o. powinny zostać zgłaszane do służb technicznych Administratora budynku.
W przypadku spółki to:
w godzinach urzędowania spółki:
Administracja nr 1 -  32 4553683
Administracja nr 2 - 32 4944014, 32 4407114
Administracja nr 3 - 32 4562369
poza godzinami urzędowania:
telefon alarmowy: 693 959 569

Dokonywane przez Państwa do nas zgłoszenia dają możliwość zweryfikowania nam zgłaszanych awarii, co pozwala wyeliminować niezasadne wezwania, które niestety obciążają niepotrzebnie koszty utrzymania danej nieruchomości.

Dziękujemy za zrozumienie.