Zmiana ceny za dostawę ciepła

23 lipca 2020
 
PGNiG Energetyka Przemysłowa przekazała informację , iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.23.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. uzyskała zatwierdzenie nowej Taryfy dla ciepła.
Nowa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. . Oznacza to, że dla wszystkich najemców/właścicieli lokali mieszkalnych korzystających z sieci ciepłowniczych zostaną naliczone zaliczki na nowym poziomie.
 
 

Galeria