Zmiana ceny zimnej wody oraz opłaty kanalizacyjnej

20 marca 2020

Szanowni Państwo! Obecnie otrzymują Państwo powiadomienia o zmianie zaliczek na opłaty związane z zużyciem zimnej wody oraz kanalizacji.

17 marca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. poinformowała nas o zmianie taryfy zimniej wody i odprowadzania ścieków. Zmiana ta została zatwierdzona decyzją nr GL.RZT.070.2.32.2019 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Nowa stawka za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wynosi 14,86zł/m3.

W związku z powyższym wymusza to zmianę opłat w tym zakresie.