Zostanie zamontowanych ponad 350 nawiewników ciśnieniowych

06 marca 2019

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych najemców, zgodnie z kominiarskimi zaleceniami kontrolnymi przystąpiliśmy do montażu około 350 nawiewników ciśnieniowych.

Nawiewniki okienne są częścią wentylacji domowej. Ich zadaniem jest dostawa świeżych mas powietrza z zewnątrz, które wymuszają cyrkulację w budynku będącą podstawą każdego rodzaju wentylacji. W ten sposób zapewnione są właściwe proporcje wilgoci w budynku, które wraz z wymianą zużytego powietrza realnie wpływają na komfort i bezpieczeństwo życia w domu.

Montaż odbywa się poprzez wyfrezowanie otworów w sktrzydłach okiennych oraz osadzenie w nich nawiewników.

Montażu nawiewników obecnie mogą spodziewać się najmecy lokali następujących nieruchomości:

Ks. kard. Wilhelma Kubsza 15, Rynek 29, Targowa 1, Ks. Konstancji 2, Rynek 13, Rynek 14, Rynek 16, Sądowej 2, Rynek 17, Rynek 18, Opoelskiego 1, Rynek 19, Opolskiego 2, Rynek 20, Rynek 22, Pszowska 2, Górnicza 1-3, Górnicza 2-6, Górnicza 13-15.

 

Galeria