Administracje

Zdjęcie ilustracyjne Administracje

...Domaro sp z o.o.

Do zakresu zadań Administracji szczególności należy:

 • Utrzymywanie porządku i czystości w administrowanych oraz własnych zasobach.
 • Eksploatacja urządzeń zgodnie z instrukcją.
 • Przeprowadzanie remontów urządzeń, opracowywanie instrukcji przeglądów, remontów maszyn i urządzeń.
 • Prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych, użytkowych i socjalnych.
 • Protokolarne przyjmowanie i przekazywanie lokali najemcom
 • Wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych oraz nadzór nad ich wykonaniem, w tym usuwanie awarii.
 • Przestrzeganie terminów kontroli poszczególnych instalacji w budynkach z przeprowadzeniem przeglądów.
 • Sporządzanie umów najmu i aneksów na lokale mieszkalne, socjalne
 • Naliczanie i rozliczanie kaucji mieszkaniowych.
 • Dokonywanie odczytów liczników i podliczników energii elektrycznej i ich rozliczanie.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników fizycznych.
 • Organizacja pracy grup pracowniczych: rzemieślników, sprzątaczek i robotników.
 • Kontrola pracy urządzeń.
 • Prowadzenie magazynu oraz zakupu materiałów.
 • Rozliczenie robót.
 • Przyjmowanie wpłat czynszowych i innych
 • Wystawianie faktur.
 • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracowników działu zlecone przez przełożonych.

 

Administracja nr 1 

Kontakt: 32/455-36-83
ul. Tysiąclecia 1A


Administracja nr 2

Kontakt: 32/494-40-14, 32/440-71-14
ul. W. Kubsza 15

Grupa Remontowa 32/455 25 40