Budynki gminne

Administrujemy następującymi budynkami gminy:

 Apteczna 1                                                         Apteczna 2                                                             Apteczna 3

Apteczna 4                                                         Czyżowicka 131 A                                              Długa 38                                                            

Górnicza 1-3                                                     Górnicza 2-4-6                                                    Górnicza 13-15

Kokoszycka 180 A,C,D,E,F,G,H              Kościelna 10                                                           Kościelna 2                                                            

Kościelna 4                                                      Kościelna 8                                                              Ks. Konstancji 2                                                  

M.C. Skłodowskiej 5                                  Marklowicka 17a                                                  Młodzieżowa 49                                                 

Opolskiego 1                                                   Opolskiego 4                                                           Świętego Jana 12/ Piłsudskiego 3-5-7-9            

Rynek 13                                                            Rynek 14                                                                    Rynek 16             

Rynek 17                                                          Rynek 18                                                                      Rynek 20                                                                   

Rynek 22                                                            Rynek 23                                                                     Rynek 24                                                                                            

Rynek 29                                                            Sądowa 2                                                                    Sądowa 4                                                                               

Styczyńskiego 2-4-6                                    Świętego Jana 13                                                    Świętego Jana 15                                                   

Świętego Jana 19                                          Świętego Jana 21                                                    Świętego Jana 23

 
Regulaminy:
Regulamin opomiarowania i rozliczania kosztów energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej dla lokali stanowiących własność gminy Wodzisław Śl..
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wodzisław Śląski
Regulamin rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i ścieków dla lokali stanowiących własności gminy Wodzisław Śl.
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali opomiarowanych w budynkach stanowiących własność gminy Wodzisław Śl.
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Wodzisław Śl