Dodatek mieszkaniowy - termin załatwienia sprawy

Dokumenty wymagane należy złożyć w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Wodzisławiu Śląskim
ul. Daszyńskiego 3
telefon 32 4553557, 32 4556200

lub

…Domaro Spółka z o.o.
Wodzisławiu Śląskim
ul. dr. L. Mendego 2
tel. 32 455 30 37 / wew. 44

Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z wystawionym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Wniosek o dodatek mieszkaniowy rozpatrywany jest w ciągu jednego miesiąca. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Dodatek przyznawany jest w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.