Dział usług zewnętrznych

Do zakresu zadań Działu Usług Zewnętrznych w szczególności należy:

 • Organizacja pracy Biura Obsługi Mieszkańca.
 • Nadzór i rozliczanie pracy związanej z Strefą Płatnego Parkowania.
 • Weryfikacja dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Sprawowanie nadzoru nad urządzaniami zainstalowanymi w Strefie Płatnego Parkowania.
 • Organizacja pracy tymczasowej poczekalni Dworca PKP.
 • Obsługa ogrzewalni dla osób bezdomnych.
 • Obsługa strony internetowej Spółki.
 • Nadzór nad wykonywanymi remontami i inwestycjami prowadzonymi w siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2.
 • Pozyskiwanie zleceń dla Spółki w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.
 • Stała współpraca z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi w ww. zakresie.
 • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracownika Działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 41 lub 42