Dział usług zewnętrznych

Do zakresu zadań Działu Usług Zewnętrznych w szczególności należy:

  • Nadzór i rozliczanie pracy związanej z Strefą Płatnego Parkowania.
  • Weryfikacja dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami.
  • Sprawowanie nadzoru nad urządzaniami zainstalowanymi w Strefie Płatnego Parkowania.
  • Obsługa ogrzewalni dla osób bezdomnych.
  • Obsługa strony internetowej Spółki.
  • Nadzór nad wykonywanymi remontami i inwestycjami prowadzonymi w siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2.
  • Pozyskiwanie zleceń dla Spółki w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.
  • Stała współpraca z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi w ww. zakresie.
  • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracownika Działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 41 lub 42