Dział usług zewnętrznych

Zdjęcie ilustracyjne Dział usług zewnętrznych

Do zakresu zadań Działu Usług Zewnętrznych w szczególności należy:

  • Nadzór i rozliczanie pracy związanej z Strefą Płatnego Parkowania.
  • Weryfikacja dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami.
  • Sprawowanie nadzoru nad urządzaniami zainstalowanymi w Strefie Płatnego Parkowania oraz na parkingach miejskich.
  • Prowadzenie punktu sprzedaży kart parkingowych oraz biura obsługi.
  • Utrzymywanie terenu stanowisk postojwych w strefie, nadających się do eksploatacji .
  • Pozyskiwanie zleceń dla Spółki w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.
  • Stała współpraca z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi w ww. zakresie.
  • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracownika Działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 41