Dział Windykacji

Zdjęcie ilustracyjne Dział Windykacji

www.freepik.com

Do zakresu zadań Działu Windykacji w szczególności należy:

 • Opracowanie i stosowanie Regulaminu Windykacji w uzgodnieniu z Gminą Wodzisław Śląski.
 • Windykacja należności czynszowych.
 • Windykacja bezpośrednia i pośrednia.
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie kontroli należności.
 • Procedura egzekucyjna: wypowiadanie umów, prowadzenie dokumentacji spraw sądowych.
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z wykonywaniem wyroków eksmisyjnych.
 • Wysyłanie upomnień i monitów, naliczeń odsetek.
 • Współpraca w zakresie przydziału lokali socjalnych i tymczasowych.
 • Współpraca z Komornikami.
 • Sporządzanie i zawieranie ugód z dłużnikami.
 • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracowników działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 39 lub 40