Dział Wspólnot Mieszkaniowych

Zdjęcie ilustracyjne Dział Wspólnot Mieszkaniowych

Do zakresu zadań Działu Wspólnot Mieszkaniowych w szczególności należy:

 • Prowadzenie rejestru wspólnot.
 • Sporządzanie informacji o wykupie lokali.
 • Przygotowanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym części wspólnych.
 • Przygotowanie odpowiednich dokumentów księgowych.
 • Sporządzanie wniosków zgłaszanych przez właścicieli na zebraniach.
 • Rozliczanie zaliczek i wpłat na fundusz remontowy oraz nadzór nad wykonywaniem remontów.
 • Kontrola robót na budynkach wspólnot.
 • Przygotowanie planu remontów dla budynków wspólnot mieszkaniowych.
 • Kontrole stanu urządzeń zamontowanych na budynkach.
 • Rozliczanie mediów we wszystkich budynkach WM zarządzanych przez Spółkę.
 • Dokonywanie odczytów liczników, podliczników i ich rozliczanie w budynkach dotyczących wspólnot mieszkaniowych.
 • Inne zadania zgodne z kwalifikacjami pracownika Działu zlecone przez przełożonych.

Kontakt: 32 455 30 37 / wew. 25, 33

Do pobrania