Place zabaw

Zarządzamy placami zabaw znajdującymi się na następujących ulicach:

1. Czyżowicka 131 A                                           2. E. Orzeszkowej 20-24

3. Górnicza 28-54                                                 4. Plac Zwycięstwa

5. S. Żeromskiego 2-12                                      6. Styczyńskiego 2-6

7. Tysiąclecia 1-11