Regulamin funkcjonowania monitoringu na terenie parkingu usytuowanego przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (Obok szpitala)