Reklamacje

Zdjęcie ilustracyjne Reklamacje

WNIOSEK Z PROŚBĄ O ODSTĄPIENIE OD WYSTAWIONEGO WEZWANIA

Od otrzymanego wezwania przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji. Wniosek można składać:

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy (prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu): parkingi@domaro.com.pl
  2. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. dr.L.Mendego 2 (wejście od ul.Bogumińskiej w dni robocze pn.-śr. 7.00-15.00, czw 07:00-17:00, pt 07:00-13:00
  3. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania

Do pobrania