Wspólnoty mieszkaniowe

Zdjęcie ilustracyjne Wspólnoty mieszkaniowe

Administrujemy następującymi budynkami wspólnot mieszkaniowych:

1. 26 Marca 17                                2. 26 Marca 19                                3. 26 Marca 20-24                                 4. 26 Marca 21

5. 26 Marca 23                                6. 26 Marca 26-30                        7. 26 Marca 32-36                                 8. 26 Marca 4 / Kubsza 25

9. 26 Marca 6-8                              10. 26 Marca 74-76                     11. 26 Marca 78                                     12. 26 Marca 80

13. A. Asnyka 14-16                     14.  A. Asnyka 2-4                         15.  A. Asnyka 6                                       16. A. Asnyka 8

17.  A. Asnyka 10-12                    18. B. Prusa 1-3                              19. B. Prusa 13-17                                 20. B. Prusa 14-18

21. B. Prusa 2-6                             22. B. Prusa 20-24                       23. B. Prusa 26-30                                 24. B. Prusa 8-12

25. Bieni 1                                          26. E. Orzeszkowej 14-18        27. E. Orzeszkowej 2-12                    28. Górnicza 10-14

29. Górnicza 20-22                     30. Górnicza 24-26                      31. Górnicza 28-30                               32. Górnicza 32-36

33. Górnicza 38-40                      34. Górnicza 42-44                      35. Górnicza 46-48                              36. Górnicza 50-52

37. Górnicza 54-56                      38. Górnicza 58-60                     39. Górnicza 9-11                                 40. Harcerska 2-8

41. Kubsza 28                                 42. Mendego 4                                 43. Młodzieżowa 67                           44. Osiedle Batory 19

45. Osiedle Batory 21                46.  PCK 10-12                                 47. PCK 2-4                                            48. PCK 6-8

49. Piastowska 1-11                  50. Piastowska 14-18                   51. Piastowska 8-12                           52. Piłsudskiego 8

53. Plac Zwycięstwa 10            54. Plac Zwycięstwa 6                   55. Plac Zwycięstwa 8                      56. Pokoju 7-13

57.  S. Żeromskiego 14-18      58.  S. Żeromskiego 2-12              59. S. Żeromskiego 20-30           60. S. Żeromskiego 3  

61. S. Żeromskiego 32-42          62. S. Żeromskiego 5                     63. S. Żeromskiego 7                   64. S. Żeromskiego 9  

65. Słoneczna 1-11                           66. Tysiąclecia 1-5                          67. Tysiąclecia 13-23                 68. Tysiąclecia 60-64 

69.  Tysiąclecia 7                                 70. Tysiąclecia 78 i 92                    71. Tysiąclecia 80-84               72. Tysiąclecia 9-11

73. Wojska Polskiego 16-20        74. Wyszyńskiego 2-12               75.  Wyszyńskiego 33-37

 

 

Regulamin opomiarowania i rozliczania zuzycia zwu i cwu

Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej

Ogólne informacje

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tak lokali mieszkalnych, jak i użytkowych, wyodrębnionych i niewyodrębnionych (stanowiących np. własność gminy). Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie, z mocy prawa, z chwilą ustanowienia odrębnej własności co najmniej jednego lokalu.

Podstawowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej:

  1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U.00.80.903 z późniejszymi zmianami – linki do www.sejm.gov.pl.
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Tekst jednolity: Dz.U.04.261.2603 z późniejszymi zmianami.
  3. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. Tekst jednolity: Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami.

Ponadto polecamy zapoznanie się z następującymi przepisami: